up
down
up
down
Z DÔVODU KORONA VÍRUSU MÁME VÝPADOK CELEJ SEZÓNY - TALIANSKO.
ZATVORENÉ !
OTVORENIE PREVÁDZKY VČAS OZNÁMIME. 
ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME.

Tel.č. 0918 529 879
Mail : skoltour@mail.t-com.sk